Kết nối yêu thương

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên

Đối với Samsung, mang tính nhân văn vào công nghệ để kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Hãy cùng Samsung chung tay tạo nên những kết nối yêu thương.

GỬI YÊU THƯƠNG
1

Tìm hiểu

Tìm hiểu câu chuyện về mái ấm và ước mơ của các bé

2

Tham gia gửi yêu thương

Chọn quà bạn muốn Samsung trao tặng kèm theo những tin nhắn yêu thương đến cho các bé tại mái ấm

3

Nhận lại yêu thương

Trở lại website để xem tin nhắn từ các bé tại mái ấm